Dynaframe

Tekniken som används för att montera ihop våra måttbeställda ramar kallas för Dynaframe. Monteringen gör du själv med en laxförbindare i varje hörn. Den är tillverkad i nylon och är mycket stark. Med lite lim monterar du enkelt och snabbt ihop varje ram. -Frame-it in a Jiffy! som vi brukar säga.

Det här är Dynaframe

Varje komplett ram som beställs består av 4 delar med lister. Två för delar bredd och två för höjd. Delarna är gerade och kapade med 45-graders vinkel i varje ände. Det här ger ett perfekt 90-graders hörn, när de monteras ihop. Varje ände är sedan fräst i en avancerad specialmaskin. Fräsningen skapar ett litet spår där sedan laxförbindaren monteras.

Tätt och fint hörn

Fräsningen och laxförbindaren är utformade för att ge ett tätt och fint hörn. Detta sker genom att spåret är marginell mindre än laxförbindaren, samt något förskjutet. Det här gör att delarna dras in emot varandra, när man driver ner laxförbindaren.